+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Veeam - innowacyjne produkty służące do zabezpieczania środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

Informacje o firmie Veeam Software

Firma Veeam Software, partner Elite w programie VMware Technology Alliance, partner firmy Microsoft i uczestnik programu VMware Ready Management, dostarcza innowacyjne oprogramowanie przeznaczone do środowisk VMware vSphere i VMware Infrastructure. Więcej informacji o firmie Veeam Software można znaleźć na stronie www.veeam.com.

 

Veeam Backup & Replication

Numer 1 do kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ umożliwia wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo odzyskiwanie zwirtualizowanych aplikacji i danych. To kompleksowe rozwiązanie łączy w sobie funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych, zwiększa przydatność kopii zapasowych oraz oferuje innowacyjną metodę ochrony danych w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. W ramach pojedynczej licencji można przy użyciu zintegrowanej konsoli obsługiwać całą infrastrukturę wirtualną, korzystając w tym celu z najnowocześniejszych w branży funkcji, takich jak natychmiastowe odzyskiwanie plików i sprawniejsze odzyskiwanie maszyn wirtualnych, skalowalność, połączone („2 w 1”) mechanizmy kopii zapasowych i replikacji, wbudowana duplikacja, scentralizowane zarządzanie i nie tylko. Nie ma opłat za poszczególne aplikacje i maszyny wirtualne ani agentów do licencjonowania, wdrażania i obsługi.

 

Veeam ONE

Wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo monitorowanie i raportowanie

Veeam ONE™ to kompleksowe rozwiązanie oferujące wydajne i łatwe w obsłudze funkcje monitorowania i raportowania przeznaczone do środowisk VMware i Hyper-V. Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w całą infrastrukturę wirtualną, sprawniejsze działanie i lepszą dostępność środowiska wirtualnego oraz bardziej optymalną konfigurację i wykorzystanie zasobów wirtualnych.
Rozwiązanie Veeam ONE łączy możliwości modułów Veeam Monitor™, Reporter™ i Business View™, zapewniając funkcje najbardziej potrzebne administratorom wirtualizacji:

Teraz coraz bardziej złożonym, a przy tym niezbędnym dla działalności przedsiębiorstwa środowiskiem VMware można zarządzać za pomocą rozwiązania firmy Veeam — uznanego lidera w zakresie zarządzania wirtualizacją i ochrony danych.

 

Pakiet Veeam Management Pack ™ for VMware

Monitorowanie środowisk VMware z wykorzystaniem narzędzia Microsoft System Center Zabezpiecza inwestycje wykorzystującMicrosoft System Center (SCOM) i zarządza środowiskiem fizycznym oraz wirtualnym z jednej konsoli za pomocą Veeam MP. Pakiet nworks Management udostępnia szczegółowe, skalowalne monitorowanie oraz zarządzanie infrastrukturą VMware bez udziału agentów, bezpośrednio z poziomu narzędzia Microsoft System Center, eliminując konieczność stosowania osobnej platformy przeznaczonej do monitorowania.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania i monitorowania VMware za pomocą narzędzi Microsoft SCOM/MOM

Narzędzie Veeam Smart Plug-in™ (SPI) for VMware

Wykorzystaj dotychczasowe inwestycje w narzędzie HP Operations Manager i zapewnij pracownikom operacyjnym możliwość całodobowego monitorowania środowiska VMware bez potrzeby przeprowadzania specjalistycznych szkoleń czy posiadania doświadczenia z dziedziny wirtualizacji. Narzędzie Veeam SPI umożliwia rozproszone, bezagentowe monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą VMware w pełnej współpracy z narzędziem HP Operations Manager. Dane dotyczące wydajności, zdarzeń, konfiguracji, stanu i topologii środowiska VMware są przekazywane bezpośrednio do narzędzia HP Operations Manager, co zapewnia zbiorczy widok infrastruktury fizycznej i wirtualnej na poziomie jednej konsoli.
Dowiedz się więcej na temat monitorowania i zarządzania środowiskiem VMware za pomocą narzędzia HP Operations Manager.